suomeksi     in English     på svenska

Olet täällä

Koulutuspalvelut

”Tietoisuus omasta sisäisestä käsikirjoituksesta sekä sukupuolierityisyydestä
ovat tämän päivän ja tulevaisuuden ammatillisia laatutekijöitä”

– Britt-Marie Perheentupa –

Perusajatus ja tavoitteet

Maria Akatemian koulutukset perustuvat eettisen kestävän kehityksen ja ihmisarvolähtöisen kulttuurin kehittämiseen:

- kunnioittamalla ihmisarvon merkitystä
- vaikuttamalla yhdistävän arvokulttuurin kehittymiseen
- herättämällä tietoisuutta globaalisen ja yhteiskunnallisen aikuisuuden välttämättömyydestä
- kehittämällä ihmisyyden hyvinvointiosaamista
- vahvistamalla ihmisen henkistä kasvua ja potentiaalia
- tukemalla ihmisen kykyä tunnistaa omaa identiteettinsä ja kykyä liittyä toisiin ihmisiin ja yhteisöihin sekä työhön rakentavalla tavalla

Historia ja viitekehys

Maria Akatemian eettisen ihmiskäsityksen teoreettinen viitekehys pohjautuu psykoterapeuttien Britt-Marie ja Antti-Veikko Perheentuvan kehittämiin ajatuksiin liittymisen, yhteisöllisyyden ja yhteisödynamiikan merkityksestä ihmisen emotionaalis- moraalisessa kasvuprosessissa (1981).

Maria Akatemian perustaja Britt-Marie Perheentupa on jatkanut ja syventänyt tätä työtä kehittämällä psykodynaamisen sisäisen käsikirjoituksen teorian sekä sukupuolierityistä teoreettista viitekehystä laajentamaan ammatillista tietoisuustyöskentelyä.

Maria Akatemian kouluttajilla on oman perusammattinsa lisäksi psykodynaamiseen viitekehykseen pohjautuva erityisosaaminen. Nämä teoriat ovat pohjana yksilön, perheiden, yhteisöjen, yhteiskunnan sekä globaalisten ilmiöiden ymmärtämisessä. 

Koulutustyön laadun takaamiseksi Maria Akatemian toimintakulttuuriin kuuluvat myös säännöllinen työnohjaus/mentorointi ja oma ammatillinen tietoisuustyöskentely.